Onderhoud

Naast een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden is het ook mogelijk om een resultaatgerichte samenwerking aan te gaan, waarbij de werkwijze is gericht op de lange termijn.

In samenspraak wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Hierin staat exact wanneer en hoe vaak welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten zijn. Omdat er vooraf meetbare prestatie-indicatoren worden benoemd, is een permanente kwaliteitscontrole mogelijk. De ervaring leert, dat u al snel tot 20% minder onderhoudskosten heeft en dat u minder tijd aan vastgoedonderhoud besteedt: wij nemen u immers de inspectie, planning, begroting en inventarisatie uit handen.

De voordelen?

  • Optimaal onderhoud tijdens de afgesproken periode
  • Planmatige opzet en uitvoering
  • Objectief meetbaar en controleerbaar
  • Eén opdrachtnemende en verantwoordelijke partij
  • Budgetzekerheid
  • Tot 20% minder onderhoudskosten
  • Flexibele uitvoering en kosten

Duurzame instandhouding vastgoed

DVO Totaal Onderhoud streeft naar een duurzame instandhouding van vastgoed. Wij stellen onze onderhoudsinspanningen af op de levensduur van gebouwen en nemen de totale zorg voor onderhoud en instandhouding uit handen. Zowel de binnen- als de buitenkant, inclusief bouwkundige aanpassingen. Op een manier die naadloos aansluit bij de strategische beheerdoelen van de opdrachtgever.

VRAGEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP